Ongeveer 50 kinderen kwamen woensdag 8 juni naar de kindermiddag van de Bronclub.

We begonnen met zingen en daarna werd de groep verdeeld in tweeen waarbij ieder een verhaal kreeg te horen.

Het verhaal ging over de man die zijn huis bouwde op het zand en de ander op een rots. Er kwam toen een grote storm, het huis van de man die zijn huis op een rots had gebouwd bleef staan. Het huis van de andere man, die zijn huis op het zand had gebouwt waaide om. Dit verhaal staat in de bijbel (in de bijbel heet dit een gelijkenis) Met de rots wordt Jezus bedoelt, het is wijs om op Hem te bouwen. Het thema was dan ook Wijs of dwaas?

Na het bijbelverhaal gingen de kinderen knutselen over het huis op het zand en op een rots. Er werden erg leuke creatieve platen gemaakt. Een gedeelte van de kinderen ging een sketch voorbereiden.Er waren zoveel kinderen die een toneelstukje wilden opvoeren  dat deze groep in tweeen gesplits werd.

Na het knutselen lieten de kinderen die een sketch hadden voorbereid dit aan de andere kinderen zien.  De kinderen die gingen knutselen kregen dan ook 2 toneelstukjes te zien!!

Aan de kinderen werd ook nog een liedje aangeleerd namelijk:

Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
Een wijs man bouwde zijn huis op de rots.
En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En het huis op de rots stond vast.

Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
Een dwaas man bouwde zijn huis op het zand.
En de regen stroomde neer.

En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En de regen stroomde neer en de vloed kwam op.
En het huis stortte in met een plof.

Dus bouw je huis op Jezus de rots.
Dus bouw je huis op Jezus de rots.
Dus bouw je huis op Jezus de rots.
en de zegen daalt dan neer.

En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op.
En de zegen daalt dan neer en ’t gebed stijgt op.
Bouw je levenshuis op Hem.

Al met al was het weer een gezellige middag met enthausiaste kinderen en medewerkers!

Hou deze website in de gaten als het spandoek bij de kerk hangt, want dan is er snel weer Bronclub!